PPC-MTB

Wielkopolska

GIEŁDA ROWEROWAUWAGI
  1. Zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne
  2. Ogłoszenia mogą zamieszczać tylko osoby fizyczne; osoby prawne muszą uzyskać zgodę właścicieli GIEŁDY
  3. Autorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz ich rzetelność
  4. Oferty przypisane do niewłaściwej kategorii będą przesuwane do właściwej
  5. Dołączane zdjęcia do ofert muszą być w formacie jpg i nie większe niż 50kB; zdjęcia nie są wymagane
  6. W przypadku ofert sprzedaży obowiązkowo należy podać proponowaną cenę (oferty bez ceny będą usuwane!)
  7. Ogłoszenia będą usuwane automatycznie po 30 dniach od ich zamieszczenia
  8. Ogłoszenia o treści nie związanej z kolarstwem będą usuwane
  9. Zastrzegamy sobie prawo usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny


Dodawanie ogłoszenia

 Mail:
 Miejscowość:
 Kategoria:
 Zdjęcie
 

Kliknij i poczekaj, aż formularz zostanie wysłany
Mailem otrzymasz nr id i hasło potrzebne do ewentualnej edycji ogłoszenia.

Powrót do GIEŁDY >>>

Kontakt z właścicielami GIEŁDY: maila.         ©PPC-MTB 2004